Αρχική

Σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπο ενημέρωσης του Δικτύου Διακυβέρνησης για την Βιοκλιματική-Περιβαλλοντική Αναβάθμιση της Δράμας. Το Σχέδιο Βιοκλιματικής Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης Δράμας αφορά την ανάπλαση της περιοχής ανάμεσα στις πηγές της Αγίας Βαρβάρας και τον Δημοτικό Κήπο. Ο ρόλος του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος είναι η θεσμοθέτηση και η λειτουργία ενός Δικτύου Διακυβέρνησης Βιοκλιματικής-Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης, το οποίο θα οργανώσει με συγκεκριμένο τρόπο τις ενδιαφερόμενες κοινωνικές ομάδες και άτομα στους χώρους παρέμβασης του σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) Δράμας έτσι ώστε αυτοί να συμμετέχουν ενεργά στην προετοιμασία και την διαδικασία εφαρμογής του. Ειδικότερα οι στόχοι του δικτύου θα είναι οι ακόλουθοι:

  • Η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων κοινωνικών ομάδων σχετικά με τους στόχους και τις δράσεις βιοκλιματικής-περιβαλλοντικής αναβάθμισης στο πλαίσιο του σχεδίου ΒΑΑ Δράμας.
  • Η καταγραφή των προβλημάτων και των απόψεων των ενδιαφερόμενων κοινωνικών ομάδων και ατόμων στην περιοχή παρέμβασης του σχεδίου ΒΑΑ Δράμας.
  • Η διαδραστική συμμετοχή των ενδιαφερόμενων κοινωνικών ομάδων και ατόμων στους χώρους παρέμβασης του σχεδίου ΒΑΑ Δράμας μέσω ειδικών groups που θα δημιουργηθούν.
  • Η διαρκής και άμεση συνεργασία των ενδιαφερόμενων κοινωνικών ομάδων και ατόμων με την Δημοτική Αρχή για την διευθέτηση λειτουργικών προβλημάτων και συγκρούσεων συμφερόντων στον χώρο παρέμβασης του σχεδίου ΒΑΑ Δράμας.
  • Συνέργειες με άλλες δράσεις του σχεδίου ΒΑΑ Δράμας.